Ohiko batzar nagusirako deialdia

Ohiko batzar nagusirako deialdia

Gure Kooperatibaren Baltzuaren estatutuen 24 artikuluan ezarritakoaren arabera, Artezkaritza Kontseiluak Axular Lizeoa, Koop. Elk.aren Ohiko Batzar Nagusira dei egiten du. Batzarra 2021eko otsailaren 23an egingo da, arratsaldeko 19:00etan lehen deialdian, eta, hala balegokio, 19:30ean bigarren deialdian, erakundeak Donostia herriko Arostegi kalean, 10zk.an dituen lokaletan. Hona hemen

GAI-ZERRENDA

  1. Azken Asanbladako aktaren irakurketa.
  2. 2020ko Oroitidazkia, Balantze-Egoera eta Galera-Irabazien Kontuen aurkezpena, onestea
    eta emaitzen aplikazioa hala badagokio.
  3. Kooperatibaren artezkaritza kontseilu zati baten berriztapena eta, horrela badagokio,
    onarpena.
  4. Presidente eta Idazkaria ahalmendu Erregistroan tramiteak egin ditzaten.
  5. Galdera-erantzunak.

Donostian, 2021eko otsailaren 11an

Axular Lizeoa, Koop. Elk.aren Artezkaritza Kontseiluko Presidentea.
Mikel Eguren Etxabeguren Jauna

Oharra: Onestzeko aurkezten diren dokumentuak aztertzeko eskubidea dute bazkideak, Kooperatibaren egoitzan.
Garrantzitsua: Osasun-segurtasuneko neurriak betetzeko helburuarekin, aurrez izena online inprimaki honen bitartez edota 943316066-ra deituz eman beharko da.

Botoa delegatzeko dokumentua