Ohiko batzar nagusirako deialdia

Ohiko batzar nagusirako deialdia

Gure Kooperatibaren Baltzuaren estatutuen 24 artikuluan ezarritakoaren arabera, Artezkaritza Kontseiluak Axular Lizeoa, Koop. Elk.aren Ohiko Batzar Nagusira dei egiten du. Batzarra 2020ko otsailaren 25ean egingo da, arratsaldeko 7:00etan lehen deialdian, eta, hala balegokio, 7:30ean bigarren deialdian, erakundeak Donostia herriko Arostegi kalean, 10zk.an dituen lokaletan. Hona hemen

GAI‑ZERRENDA

  1. Azken Asanbladako aktaren irakurketa eta onarpena horrela badagokio.
  2. 2019ko oroitidazkia, Balantze-Egoera eta Galera-Irabazien Kontuen aurkezpena, onestea eta emaitzen aplikazioa hala badagokio.
  3. Presidente eta Idazkaria ahalmendu Erregistroan tramiteak egin ditzaten.
  4. Galdera-erantzunak.

Donostian, 2020ko otsailaren 13an

Axular Lizeoa, Koop. Elk.aren Artezkaritza Kontseiluko Presidentea

Mikel Eguren Etxabeguren Jauna

Oharra: Onesteko aurkezten diren dokumentuak aztertzeko eskubidea dute bazkideak, Kooperatibaren egoitzan.


Ordezkaritza-inprimakia